Aanmelden leerlingen groep 8 op het Pieter Nieuwland College

Met welk advies kun je je aanmelden op het PNC?

Met een havoadvies, een havo/vwo-advies of een vwo-advies. Leerlingen met een havo- of havo/vwo-advies komen in de havo/vwo-brugklas. Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor de reguliere vwo-klas, of een vwo+klas. 

Hoeveel klassen komen er volgend jaar?

4 brugklassen havo/vwo (met dus ook leerlingen met een havo-advies!)
1 reguliere vwo-klas
2 vwo+klassen

Wanneer kun je je aanmelden?

Van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart elke dag tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de mediatheek op de begane grond. Je ouder/verzorger moet je aanmelden. De volgorde van aanmelding heeft geen invloed op de matching. Op donderdag 5 april is de uitslag van de matching bekend.

Wat moet je meenemen?

- Een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier (zie formulieren)
- Een ingevulde en ondertekende financiƫle overeenkomst (zie formulieren)
- (Indien van toepassing) ingevuld en ondertekend inschrijfformulier Fast Lane English
- Kopie paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning
- Het aanmeldingsformulier VO dat je via de basisschool uit ELK hebt ontvangen
- Lijst met schoolvoorkeuren

Wanneer is het intake gesprek voor vwo+?

Als de uitslag van de matching bekend is en je geplaatst bent op het Pieter Nieuwland College, maken we een afspraak voor een intake gesprek. Je houdt altijd een plek op het PNC, ook als de uitslag van de intake negatief uitvalt. 

Als je je wilt aanmelden voor leerjaar 2 of hoger, wat moet je dan doen?

Neem contact op met de afdelingsleider van het leerjaar waar je in geĆÆnteresseerd bent. Je vindt hun namen en mailadressen op de website onder 'contact'.

Hoe moet je je aanmelden als je niet uit Amsterdam komt?

De aanmelding voor leerlingen van buiten Amsterdam gaat hetzelfde als bij leerlingen uit Amsterdam.

Samen met de ouders wordt de voorkeurslijst samengesteld en ingevoerd in het matchingssysteem.

iPad

Klik hier voor informatie over werken met de iPad

Documenten

Klik hier voor het aanmeldingsformulier 2018-2019
Klik hier voor de overeenkomst schoolkosten
Klik hier voor de overeenkomst aanmelding Fast Lane English (alleen wanneer je je hiervoor aanmeldt)