pieter astronoom'het wonderkind uit de Watergraafsmeer'

Pieter Nieuwland kennen we vooral als de beroemde natuurkundige uit de 18e eeuw, maar hij was ook dichter, filosoof en sterrenkundige. Hij was een man met veel talenten. Hij is geboren in de Watergraafsmeer, ongeveer op de plek waar nu de school staat. Pieter Nieuwland verbond zijn sterrenkundige waarnemingen aan zijn filosofische denkbeelden. Dat is verwoord in het gedicht 'Orion'. Vandaar dat naast de beeltenis van Pieter Nieuwland ook het sterrenbeeld Orion in het logo van onze school staat. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging heeft hij zijn leven lang zijn bijzondere talenten voor anderen ingezet. Wij zijn er trots op dat onze school zijn naam draagt.

Orion

Pieter Nieuwland (1764-1794)
(Twee strofen van het gedicht.)

Wie heft, met statelijke pracht
Bij de achtbre stilte van den nacht,
Uit d'oceaan het hoofd naar boven?
Wie blijft in 't aanzien van Diaan',
Die vruchtloos poogt dien gloed te doven,
Met onverzwakten luiter staan?

Zijt gij 't, Orion! voor wiens licht
Der kleiner zonnen flikkring zwicht
Als 't licht der maan voor Febus glansen?
Rijs, grote Orion! rijs omhoog!
Zijt welkom, held aan onze transen!
Verruk, verruk ons starend oog!