2012 opendag 8lab3 720x250

In het jaar 2000 werd in het Pieter Nieuwland College (Amsterdam) een laboratorium opgezet dat leerlingen in staat zou stellen natuurwetenschappelijk onderzoek van hoog niveau te doen. De totale renovatie van het schoolgebouw die in 2010 startte, bood de gelegenheid de traditie voort te zetten door een nieuw laboratorium in te richten met bijzondere meetfaciliteiten: het Wubbo Ockelslab.