Onze werkgroep veiligheid & schoolklimaat bestaat uit:
veiligheidscoördinator, ouders/verzorgers, schoolleiding, systeembeheerder (IT), leerlingen, docenten, conciërge, buurtbewoonster (tevens ex-leerling)

Veiligheid staat hoog op de agenda bij ons. Veiligheid is immers de basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren. Dat geldt voor iedereen, daarom is de veiligheid op onze school een zaak van medewerkers én leerlingen.
Een goed voorbeeld hiervan is onze werkgroep veiligheid & schoolklimaat. Daar bespreken wij met name de sociale veiligheid, de schoolsfeer en gaan wij na of er zaken worden gesignaleerd waar wij (meer) aandacht aan moeten besteden.

De veiligheidscoördinator
Onze school heeft een veiligheidscoördinator. Zij houdt zich onder andere bezig met:

  • zoveel mogelijk mensen actief betrekken bij de veiligheid op school (leerlingen, leraren en overige medewerkers)
  • het onderhouden van het schoolveiligheidsplan
  • actief meedenken en adviseren aangaande de sociale veiligheid en het veiligheidsbeleid
  • coördineren van de werkgroep veiligheid & schoolklimaat op school
  • incidenten onderzoeken, bespreken en afhandelen met betrokken leerlingen, de afdelingsleider en eventueel de ouder(s) /verzorger(s)
  • afdelingsleiders, mentoren en het zorgteam ondersteunen en informeren
  • geven van voorlichtingslessen aan leerlingen en ouders en interne trainingen aan schoolmedewerkers. Het doel hiervan is informeren en sociaal/emotionele bewustwording. Voorbeelden van deze lessen zijn: veiligheid in- en rondom school, veilig internetgebruik / Social Media, (cyber)pesten, assertiviteit, communicatievormen etc.

Veiligheid op het Pieter Nieuwland College
Een maatschappij is in beweging. Daarom toetsen wij geregeld ons veiligheidsbeleid. Er wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens de laatste vergadering van de werkgroep veiligheid & schoolklimaat.
Op basis van de ITS-monitor, een anonieme, schoolbrede enquête, van de Radboud Universiteit Nijmegen waar zowel leerlingen als schoolmedewerkers aan deel hebben genomen, bleek de afgelopen jaren dat het Pieter Nieuwland College boven het landelijk gemiddelde scoorde!
De aandachtspunten die uit deze enquête komen, worden uiteraard besproken bij de jaarlijkse evaluatie van ons veiligheidsbeleid.

Leerlingen over veiligheid

Yared, 4e klas
"Ik voel me wel veilig op school. Als er iets vervelends is, wordt het altijd opgelost. Niet alles wordt alleen maar met de regels opgelost; er zijn wel duidelijke regels, maar ze praten wel ook altijd met je als er iets is gebeurd. Er wordt dan gekeken hoe een probleem is ontstaan. Tijdens dat soort gesprekken sta je nooit tegen een soort robot te praten: je wordt menselijk behandeld. Ik heb maar één keer straf gehad. Die was terecht.
Er zijn verschillende vriendengroepjes op school, maar je kan altijd ook gewoon met andere kinderen praten als je dat zou willen. Als ik een cijfer zou geven voor de veiligheid, geef ik zeker wel een 8."

Kayleigh (voorzitter van de werkgroep veiligheid & schoolklimaat) 4e klas
Kayleigh: "Ik voel me veilig hier: je kan bijvoorbeeld niet zomaar de school in lopen. Als er hier iets gebeurt, wordt het snel opgelost. Leerlingen lossen het onderling vaak zelf op of een andere leerling bemiddelt bij een ruzie. Als ze er dan niet uitkomen, kunnen ze altijd naar de veiligheidscoördinator. Bij een conflict vindt de school het heel belangrijk dat een leerling eerlijk is en bereid is mee te werken aan de oplossing.
Ons anti-pestbeleid is goed; alle docenten zijn er bewust mee bezig. In de eerste heeft mijn klas ook een les gekregen over de gevolgen van pesten. Die les heeft nut, want het maakt kinderen bewuster. Er hangt hier een fijne sfeer. Toen ik hier net op school kwam, was ik best bang; je bent ineens de jongste. Achteraf gezien viel het heel erg mee; ik heb het hier leuker dan op mijn basisschool!"

Anne Julia, 4e klas
"Mensen kennen elkaar hier allemaal, in ieder geval van gezicht. Je ziet niet dat er wordt gepest, er wordt weleens gestoeid, maar ik heb nog nooit echte vechtpartijen gezien of dingen die uit de hand lopen. Ik vind mijn school soms streng, maar alleen wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij pesten. Er zijn duidelijke regels die eerlijk zijn en waarvan leerlingen ook het nut inzien.
Ik was bang voor brugpieper te worden uitgemaakt, maar ik heb dat niet meegemaakt. De sfeer is leuk en geeft een fijn gevoel. Je kan ook gewoon een gezellig babbeltje maken met een docent of een conciërge die je tegenkomt in de gang of aula. Het is hier gezellig!"

Ismael, 5e klas
"Ik vind ons beleid goed georganiseerd. Je kan altijd naar iemand toe gaan om te praten. Als er een probleem is krijg je altijd hulp. Ik vind ons beleid niet zo streng. Laatst was er iets met pesten en daar wordt goed op gereageerd. Er wordt echt wat tegen gedaan als ze merken dat er gepest wordt. Afspraken die je maakt met je afdelingsleider of je mentor komen ze na: dat geldt bij straf, maar ook voor leuke dingen."

Ahmed, vwo-diploma behaald, ex-leerling
"Het Pieter Nieuwland College is een strenge school, ik vind het soms te streng. Het is wel een gezellige school en als je problemen hebt kun je altijd hier bij iemand terecht, zoals de veiligheidscoördinator.
Als ik later een kind krijg, zou ik mijn kind hier op school plaatsen. Het is een multiculturele school. Je leert verschillende mensen kennen, iedereen is anders en dat maakt het juist ook zo gezellig! Als iedereen van dezelfde afkomst zou zijn, zou ik dat jammer vinden, want dan beperk je jezelf in je ontwikkeling."

Contact
Heeft u een vraag of wilt u iets met ons delen wat betreft de sociale veiligheid in- of rondom onze school? Stuur uw e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.