"Alle kinderen moeten kunnen sporten", dat is het motto van het Jeugdsportfonds! Sporten geeft plezier met anderen, het versterkt het vertrouwen, bevordert een gezonde levensstijl en het ontdekken en ontwikkelen van talent.
Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die buitenspel staan omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie van een sportclub voor hen te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een ruime vergoeding van het fonds.

Geldgebrek mag geen reden zijn om af te haken!
Is het gezin in het bezit van een stadspas?
Is de hoogte van het gezinsinkomen max. 110 % van het minimuminkomen?
Is de scholierenvergoeding volledig benut?

Als je bovenstaande vragen met "ja" kunt beantwoorden (ook als je niet zeker weet of je in aanmerking komt), kan een aanvraag bij het jeugdsportfonds ingediend worden door een intermediair op het Pieter Nieuwland College:

S. Boogert
Docent Lichamelijke Opvoeding
Afkorting: BOL

Voor meer informatie:

http://amsterdam.jeugdsportfonds.nl

jeugdsportfonds