Het certificaat "Sportactieve School" is in het leven geroepen door NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Het doel is om basis- en middelbare scholen in Nederland die actief zijn op het gebied van sport en die voldoen aan de criteria "Sportactieve School", een kwaliteitskeurmerk te geven. Het predicaat "Sportactieve School" geeft aan dat de scholen een uitdagend beweeg- en sportprogramma hebben, niet alleen binnen maar ook buiten de reguliere lessen. Onder de criteria vallen o.a. voldoende vakleerkrachten, aandacht voor de zwakke beweger, een toernooikalender en een ruim naschools sportaanbod.

De sectie Lichamelijke Opvoeding voldoet aan de eisen van NOC*NSF en de KVLO en is al gecertificeerd sinds 2010.

Voor meer informatie:

http://www.nocnsf.nl/cms/schowpage.aspx?id=2745