De sportdagen op het PNC zijn een mooie afspiegeling van wat we in de gymlessen allemaal doen. Het is een afwisselende combinatie van bekende balsporten als voetbal, korfbal en hockey aan de ene kant en competitieve samenwerkingsspelen aan de andere kant als pylonroof en skiloop. Natuurlijk strijden de leerlingen tegen hun eigen leeftijdsgenoten. Uiteindelijk komt er dan voor elk jaar een winnende klas die wordt getrakteerd op een lekker stukje taart.
Leerjaar 1 en 2 worden op de sportdag begeleid door de bovenbouwleerlingen van vwo 4. Als scheidsrechter zorgen zij ervoor dat elk onderdeel netjes volgens de regels verloopt. Ditzelfde doen de leerlingen van vwo 5 bij de sportdag voor klas 3 en 4.

Naast deze sportdag is er aan het begin van het jaar nog een sportmiddag speciaal voor de nieuwe brugklassers. Thema van deze sportdag is vooral kennismaken en samenwerken. Een mooie afsluiting van hun eerste week op het PNC. Onderdelen die op deze dag terugkomen zijn de vragenloop, blindemansloop en 3 is teveel.

sportdag 2