Visie op het vak
Wij zien bewegen in het bewegingsonderwijs breder dan onderwijs in het bewegen op zich. Naast het verbeteren van lichamelijke vaardigheden vinden er tal van andere leerprocessen plaats in de lessen bewegingsonderwijs.
In elke les wordt een leerling beoordeeld op de inzet. Een goede inzet getuigt van het nemen van initiatief en van zelfstandigheid. Dit zijn dan ook vaardigheden waar leerlingen in gestimuleerd worden. Samenwerken staat ook hoog in het vaandel tijdens de lessen. Leerlingen behoren elkaar te kunnen helpen in het verbeteren van de lichamelijke vaardigheden en het presenteren in groepen. Dit laatste is een bezigheid die vrijwel elke les terugkomt. Een les bewegingsonderwijs is daarom ook een sociaal gebeuren.

Missie van de sectie
Hoofdzakelijk wil de sectie Lichamelijke Opvoeding leerlingen volop mogelijkheden bieden om actief bezig te zijn. De sectie wil de leerlingen kwalitatief goed of beter leren bewegen dan voorheen. Hierdoor richt de sectie het onderwijs zo in dat de leerling kennis maakt met vele onderdelen van sport. Hierbij gaat het niet alleen om het leren bewegen maar ook om "Sport als middel". Hierbij moet je denken aan het sociale aspect; sportief gedrag en goed samenwerken is een vereiste in de lessen. Functies als leiding geven dan wel ondergaan zijn belangrijke kwaliteiten voor in het werkveld. Wij besteden er dan ook de nodige tijd aan en dit wordt uiteindelijk beoordeeld. Verder nemen veiligheid en zelfontplooiing een grote plaats in binnen ons onderwijs.